Śledź nas na:Warunki uchwalania ustaw

Warunkiem uchwalenia ustawy jest zwykła większość.

Projekt ustawy budżetowej może być wniesiony do Sejmu tylko przez Radę Ministrów, która ma obowiązek złożenia jej najpóźniej 3 m-ce przed rozpoczęciem roku budżetowego. Może odnosić się także do innych ustaw o charakterze finansowym - art 217 k (nakładanie podatków, innych danin publicznych, określenie podmiotów i innych opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyjmowania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatku).

Etapy postępowania:

I czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym, szczególną rolę odgrywa Komisja Finansów publicznych. Do jej zadań należy złożenie Sejmowi całościowego sprawozdania wraz z wnioskami, natomiast inne komisje rozpatrują tylko odpowiednie części projektu przekazując Komisji Finansów Publicznych swoje stanowisko wraz z wnioskami, opiniami lub propozycjami poprawek. Senat ma 20 dni na ustosunkowanie się do ustawy budżetowej. Senat nie może odrzucić ustawy budżetowej w całości, może jedynie uchwalić do niej poprawki. Prezydent ma tylko 7 dni na podpisanie ustawy i nie może jej zawetować. Może jedynie zwrócić się do TK o zbadanie zgodności ustawy z konstytucją.

 

Możliwości:

  • konieczność aprobaty Sejmu dla programu działań nowej Rady Ministrów. Aprobata następuje po przedstawieniu dla premiera expose i udzieleniu rządowi inwestytury,

  • Sejm może uchwalać rezolucje i apele - uchwały zawierające wezwanie do określonego działania, nie są one prawnie wiążące.Zobacz także