Śledź nas na:Ustrój polityczny państwa - parlament

Dwa rodzaje immunitetu:

 1. materialny - wyłączenie karalności określonych czynów, występował w Polsce przed wojną, związany jest z działalnością sprawowania mandatu, ma charakter bezwzględny, działa również po wygaśnięciu mandatu. Wyjątek:

  • działanie parlamentarzysty jest niegodziwe np. głosowanie za kolegę,

  • naruszenie praw osób trzecich,

 2. formalny - ograniczenie dopuszcza ściganie za czyny będące przestępstwem wg prawa materialnego, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatu. Jest to immunitet względny, może zostać uchylony, ma charakter zupełny odnosi się do wszystkich czynów, podlega osobowości karnej, naruszenie praw osób trzecich, dotyczy odpowiedzialności karnej i administracyjnej, a nie dotyczy prawa pracy i cywilnego. Zawieszony immunitet względny:

   • sam się może go zrzec poseł lub senator,

   • uchwała izb:

    • zakaz pozbawienia wolności,

    • zakaz zatrzymania i aresztowania, wówczas gdy sprawuje swój mandat.

Wyjątki:

  • stan wyższej konieczności, obrona konieczna,

  • złapanie parlamentarzysty na gorącym uczynku.

 

Prawa i obowiązki parlamentarzysty (posła i senatora):

 1. udział w posiedzeniach izby:

  • udział w pracach komisji

  • prawo kandydowania i zasiadania w organach izby,

  • prawo organizowania się w kluby, koła, zespoły,

  • prawo zgłaszania interpelacji zapytań (dotyczy posłów),

  • prawo do interwencji,

  • informowanie swoich wyborców,

  • ma prawo uczestniczyć w sesjach sejmiku, województwa, rady powiatu, gminy z terenu którego został wybrany,

  • ma wgląd w dokumentację,

  • biuro poselskie,

 2. dieta posła i senatora:

 • zwrot kosztów przejazdu,

 • korzystanie z funduszu socjalnego,

 • z końcem kadencji odprawy,

 • bezpłatny papier i koperty,

 • obowiązek składania oświadczeń majątkowych:

  • 30 dni po wyborze,

  • następnie w każdym roku do 31 marca,

  • na 2 m-ce przed końcem kadencji,

 • rejestr korzyści.Zobacz także