Śledź nas na:Ustrój polityczny państwa - parlament

Parlament II izbowy - izby II mają dłuższą kadencję niż I - 38%. W części państw, gdzie istnieje II izba wybory nie odbywają się w jednym terminie, co jakiś czas jest odnawiana część składu np. we Francji co trzy lata odnawiana jest połowa składu Senatu, zaś w Brazylii co 4 lata zmienia się1/3 składu na 2/3. W Polsce kadencja Sejmu i Senatu wynosi 4 lata.

 

Kadencja Senatu powiązana jest z kadencją Sejmu, w przypadku samorozwiązania się prezydent skraca kadencję.

 

Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania się Sejmu na I posiedzeniu na dzień poprzedzające zebranie się Sejmu poprzedniej kadencji.

 

Rozwiązanie parlamentu - w przypadku skrócenia kadencji, prezydent skraca kadencję Sejmu.

 

Podstawowe zasady prawa wyborczego:

 • reguluje je konstytucja,

 • reguluje je ustawa wyborcza z 12 kwietnia 2001r.,

 • odnosi się do wyborców, do Sejmu i Senatu:

 1. zasada powszechności,

 2. zasada bezpośredniości,

 3. zasada równych,

 4. zasada tajnych,

 5. zasada podziału mandatów (repartycja mandatów),

 6. zasada wolnych wyborów.

 

Wybory do Sejmu:

  • powszechne,

  • bezpośrednie,

  • równe,

  • tajne,

  • proporcjonalne,

  • wolne

 

Wybory do Senatu:

 • powszechne,

 • bezpośrednie,

 • głosowanie tajne

 

Powszechność wyborów:

 • prawo do głosowania,

 • prawo bierne do kandydowania.Zobacz także